Tarieven

Het standaardtarief bedraagt € 175,00 per uur, exclusief 5 % kantoorkosten en 21 % BTW. In sommige gevallen kan een ander tarief overeengekomen worden.

Vaste prijs mogelijk
In veel zaken kan een vaste prijs overeengekomen worden, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.

Gefinancierde rechtbijstand
Het kantoor is aangesloten bij het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand. In het eerste gesprek wordt besproken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als dat het geval is, wordt er voor u een zogeheten ‘toevoeging’ aangevraagd. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt vervolgens of die toevoeging aan u verleend wordt. In het geval aan u een toevoeging wordt verleend, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand welke eigen bijdrage u verschuldigd bent. De inkomensgrenzen en de eigen bijdragen vindt u hier:

http://www.rvr.org/nl/subhome_rz/rechtsbijstandverlener,Inkomensgrenzen.html#inkomensnormen

Griffierecht en andere (proces)kosten
Indien een gerechtelijke procedure wordt gevoerd, bent u griffierecht verschuldigd. Dit is niet altijd het geval. Als gedaagde in een procedure bij de kantonrechter betaalt u bijvoorbeeld doorgaans geen griffierecht. Meer informatie over griffierecht vindt u hier

http://www.rechtspraak.nl/procedures/tarieven-griffierecht/pages/griffierecht-bij-de-rechtbank.aspx

U kunt ook deurwaarderskosten en kosten voor uittreksels van de gemeente verschuldigd zijn.

Indien een procedure gevoerd wordt en u wordt onverhoopt in het ongelijk gesteld, dan kunt u veroordeeld worden voor de proceskosten van de tegenpartij. Dit geldt meestal niet in zaken met betrekking tot het personen- en familierecht (zoals echtscheidingen, alimentatiekwestie en zaken over de zorgverdeling van de kinderen).

Algemene voorwaarden
Op alle overeenkomsten met Advocatenkantoor Verhoog zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden zijn aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen.

Lees hier de Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor Verhoog.